• Vad är CENTIA?

  Läs kort om vår historia och vad CENTIA är. Det hela började med "Föreningen för Demokrati i Iran". Målet är ett fritt Iran!

  Läs mer
 • Info om CENTIA

  Allmän information om CENTIA samt en hel del viktiga datum. När och var grundades vi? När registrerades organisationen?

  Läs mer
 • Organisation

  CENTIA:s organisation redovisas under denna punkt, där Du även får en kort presentation av styrelseledamöterna och deras kontaktuppgifter.

  Läs mer

Stadgar

Den nuvarande stadgan antogs vid årsmötet i maj 2014. De största ändringarna har varit organisationens namn samt styrelsens sammansättning. Då CENTIA är en organisation som aktivt motarbetar den islamiska republiken i Iran, gäller det att vi följer strikta säkerhetsrutiner och skyddar våra medlemmar och medarbetare.

Läs mer

Politisk vision

CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade politiska frågor är ett arbete för politiker med hänsyn till och respekt för folkets vilja. Därför kommer organisationen inte arbete för eller med sådana frågor. Organisationen kommer endast att verka för övergripande mål som vi kallar våra visioner.

Läs mer

Grafisk profil

En grafisk profil är av stort värde för alla organisationer. Här presenteras den, kortfattad, i en pdf-fil.

Läs mer

Stöd oss

Brinner du för demokrati och mäskliga rättigheter? Vill du ha frihet för Iran? Stöd oss!.

Läs mer