Organisation

Enligt CENTIAs stadgar är styrelsen organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen är enligt stadgarna självsupplerande och består av en ordförande, en general sekreterare och minst två ledamöter. För verksamhetsåret 2014/2015 är styrelsen som följer:

 

Ordförande:

Ardavan Khoshnood, 32 år gammal.

Läkare och Kriminolog.

0735 85 39 79

ardavan(at)setiz.se

 

Generalsekreterare:

Nima Gholam Ali Pour, 32 år gammal.

M Sc i Internationell migration och etniska relationer och lärarstudent.

nima(at)setiz.se

 

Ledamot:

Arvin Khoshnood, 30 år gammal.

Statsvetare och Samhällsgeograf.

arvin(at)setiz.se

 

Ledamot:

Nahid Ansari, 30 år gammal.

Ekonom.

nahid(at)setiz.se

 

Ledamot:

Navid Yazdan, 42 år gammal.

M Sc i Miljövetenskap.

navid(at)setiz.se

 

Vidare består organisationen av tre sektioner:

 

Sektion 1: Informationssektionen som jobbar med underrättelsefrågor samt media och press.

 

Sektion 2: Forskningssektionen som jobbar med att ta fram rapporter och bedriva diverse projekt.

 

Sektion 3: Politiskasektionen som jobbar med politiska frågor och kommer med rekomendationer om vad organisationen borde fokusera på.