Vad är CENTIA?

”Centrum för Iran Analys”, CENTIA, grundades som ”Föreningen för Demokrati i Iran” den 3/3-2007 av iranska och svenska ungdomar med erfarenhet från svenska politiska ungdomsförbund samt politiska studier. I maj 2014 bytte föreningen namn till ”Centrum för Iran Analys” och är partipolitiskt och religiöst obunden, samt består av medlemmar med olika politiska uppfattningar och religioner. Det som förenar oss är visionen om att befria, demokratisera och modernisera Iran som sedan 1979 har blivit utsatt för terror, förtryck, mord och tortyr av islamiska republiken.

 

Centrets främsta uppgift är att verka för att sprida fakta och baserat på vetenskap avslöja den islamiska republiken av Irans mål, arbete samt agerande. Detta kommer att ske i form av rapporter, vetenskapliga artiklar, diverse kampanjer samt politiska debattartiklar och insändare.

 

Det finns flertalet iranska organisationer i exil som betecknas som ”aktivistisk” och som arrangerar demonstrationer med mera mot den islamiska republiken i Iran. Detta välkomnar vi och oftast deltar även vi själva i dessa evenemang. Emellertid anser vi att det saknas en organisation som på ett trovärdigt, effektivt och vetenskapligt sätt kan sprida och avslöja information gällande regimen i Iran och bidra med djupa politiska och strategiska analyser.

 

Det är vår förhoppning att Centrum för Iran Analys kan fylla detta hål!